Anbefaler grensejustering

Fylkesmannen i Trøndelag anbefaler en mindre grensejustering mellom Namdalseid og Steinkjer kommuner.

På slutten av 70 tallet kjøpte en grunneier i Namdalseid et mindre areal fra naboeiendommen, da det var et behov for å bygge et ekstra bolighus på gården. Grunnen som ble kjøpt lå i Steinkjer kommune. Kjøpet ble gjennomført og boligen ble bygd.

To kommuner å forholde seg til

I forbindelse med adressering i Steinkjer kommune ble den kjøpte eiendommen tildelt en adresse i Steinkjer kommune, mens adkomsten til eiendommen skjer fra Namdalseid. Dermed har grunneieren hatt to kommuner å forholde seg til. Det er grunneieren og Namdalseid kommune som har tatt initiativ til å få justert kommunegrensen.

Fylkesmannens vurdering

Den anbefalte grensejusteringen omfatter kun to innbyggere, og anses som en mindre grensejustering. Uttalelsene fra kommunene viser at det så langt er enighet om grensejustering.

-Det vil være en forenkling om hele eiendommen tilhører samme kommune, slik at innbyggerne som er berørt kun trenger å forholde seg til èn kommune, sier fylkesmann Frank Jenssen.

Fylkesmannen i Trøndelag anbefaler derfor at grensen justeres. Saken er nå sendt på høring til kommunene. Dersom Namdalseid- og Steinkjer kommune fortsatt er enig om grensejustering vil Fylkesmannen fatte endelig vedtak tidlig neste år.

Kontaktpersoner