Tildeling av skjønnsmidler til kommunene

Fylkesmannen har i dag fordelt ca. 150 millioner kroner til kommunene i Trøndelag. Noe av midlene er knyttet til inneværende år og noe for budsjettåret 2021.

Fylkesmannen i Trøndelag presenterte i dag fordelingen av skjønnsmidler til kommunene i fylket. Det skjedde i forbindelse med et digitalt møte med kommunene om Statsbudsjettet for 2021.

Skjønnsmidler korona

Omlag 70 millioner kroner er fordelt til kommunene i fylket for å dekke deler av merutgiftene kommunenen har hatt som følge av koronasituasjonen.

For å ta høyde for eventuelle nye smitteutbrudd, har Fylkesmannen holdt tilbake 14 millioner kroner. Disse pengene blir fordelt i desember.

Regjeringten har i tillegg foreslått en ytterligere økning i skjønnsmidler. Disse midlene skal gå til kommuner som har, eller har hatt, særlig store utgifter til oppfølging av TISK-strategien (strategi for testing, isolering, smittesporing og karantene).

Prosjekter fornying og innovasjon 

For neste år har Fylkesmannen fordelt ca. 40 millioner kroner til fornyings- og innovasjonprosjekter i kommunene. I listen til høyre i skjermbildet ligger det en oversikt over hvilke projekter som er tildelt skjønnsmidler. 

Fellesløft og 0-24 utsatte barn og unge

For å møte utfordringer som er gjennomgående for flere av kommunene i fylket, tildeler Fylkesmannen i Trøndelag skjønnsmidler for å stimulere til fornyingsarbeid. Dette skjer gjennom fellestiltak for fylket – med mål om å løfte kommunene samlet. Innovasjon gjennom digitalisering og 0-24 utsatte barn og unge, er felleløft for i år og neste år.  

Fordelingen av midler for 2020 og 2021 til prosjeter innen satsingen 0-24 utsatte barn og unge, finner du i lenke til høyre. 

Til høyre finner du også lenke til vår presentasjon som går nærmere inn på fordelingen av midler.