Statsbudsjettet 2020

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2020 ble lagt fram 7.oktober.

På nettsiden statsbudsjettet.no finner du alle dokumentene og departementenes pressemeldinger. I lenker til høyre finner du dessuten relevant informasjon for kommuneøkonomi (som vil oppdateres i løpet av dagen).

Kommunenes vekst i frie inntekter

Frie inntekter omfatter rammetilskudd og skatteinntekter. Kommunene i Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i frie inntekter på 2,3 prosent fra 2019 til 2020. Dette er omtrent på landsgjennomsnittet som er 2,2 prosent. Veksten er beregnet ut fra regnskapsanslag for 2019 og korrigert for oppgaveendringer.

Det er imidlertid store forskjeller mellom kommunene i fylket. Endringer i utgiftsbehov, spesielt gjennom befolkningsendringer, er en viktig forklaringsfaktor til ulike vekstanslag.

på grunn av deling av Snillfjord er anslaget for vekst for kommunene Heim, Hitra og Orkland basert på et et beste anslag.

Den kommunale deflatoren (generell pris- og lønnsstigning for kommunene) er anslått til 3,1 prosent for 2020.

Statsbudsjettkonferanse Trøndelag

Fylkesmannen i Trøndelag arrangerer i samarbeid med KS Statsbudsjettkonferanse tirsdag 8. oktober kl. 10:00. Konferansen kan følges via nett-tv