Statistikk og analyse

På denne siden finner du statistikk og analyse fra Fylkesmannen i Trøndelag. Vi utarbeider statistikk og analyse med KOSTRA-tall for en rekke samfunnsområder.

Fylkesmannen i Trøndelag utarbeider statistikk og analyse som som grunnlag for planer, strategier og beslutninger for nasjonale myndigheter og andre sektormyndigheter. Vi utarbeider også relevant statistikk og analyse på en rekke områder for kommunene i Trøndelag.

 Statistikk og analyser blir publisert på ulike portaler og nettsteder. Du kan finne våre statistikker her

Kommunestatistikken 2018 

Ressursportal analyse og planlegging