Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


27.08.2019

Avviser krav om dekning av sakskostnader

Fylkesmannen i Trøndelag avviser Trønderenergi sitt krav om dekning av sakskostnader etter at Frøya kommune tidligere i år innførte byggestopp for vindmølleutbygging. Kravet er fremmet for sent.

08.04.2019

Innbyggerundersøkelse i Rennebu

Denne uken gjennomføres det en innbyggerundersøkelse i Rennebu kommune om en eventuell grensejustering mellom Oppdal og Rennebu kommuner.

20.03.2019

Kommunebesøk i Rennebu

Fylkesmannen i Trøndelag besøker i dag politisk- og administrativ ledelse i Rennebu kommune.

18.03.2019

Havbruksfond gir gode resultat for mange kommuner i 2018

Den 15. mars publisert SSB foreløpige KOSTRA-tall for kommunene for 2018.

20.12.2018

Nye kommunebesøk i 2019

Fylkesmannen i Trøndelag jobber med en ny form på sine kommebesøk for kommende år. Samtidig utvikler embetet nye samlede kommunebilder for Trøndelag.

10.12.2018

Departementet om grensejusteringer

Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD) har nå kommet med sine avgjørelser i tre ulike grensejusteringssaker i Trøndelag.

29.11.2018

Anbefaler grensejustering

Fylkesmannen i Trøndelag anbefaler en mindre grensejustering mellom Namdalseid og Steinkjer kommuner.

09.11.2018

KOMØKforum Trøndelag

NKK, Fylkesmannen i Trøndelag og KS i Trøndelag inviterer alle med faglig ansvar innen økonomi og regnskap i kommunene og fylkeskommunen til fagsamling i Åre.

25.10.2018

Ny kommunestatistikk

Fylkesmannen i Trøndelag har publisert en ny kommunestatistikk for 2018. Den kan brukes til analyse og planlegging av kommunale tjenester og til å se utviklingstrekk over tid.

11.10.2018

Får nasjonalt oppdrag

Regjeringen foreslår å gi Fylkesmannen i Trøndelag oppdrag med å tilby alle landets kommuner et verktøy for planlegging av framtidens helse- og omsorgstjeneste.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel