Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


24.10.2019

Havbruksfondet 2019

Det er Frøya kommune (13,4 mill.), Hitra kommune  (9,8 mill.) og Smøla kommune (8,8 mill.) som mottar mest penger fra Havbruksfondet i 2019. Kystkommunene i Trøndelag får nærmere 83 millioner kroner utbetalt av årets pott som er på 450 millioner kroner.

11.10.2019

Presiseringer fra departementet

Den siste tiden har Fylkesmannen i Trøndelag mottatt en rekke henvendelser vedrørende valg av ordfører.

07.10.2019

Statsbudsjettet 2020

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2020 ble lagt fram 7.oktober.

30.09.2019

Fraråder nye konsesjoner

Fylkesmannen i Trøndelag har gitt uttalelse til NVE sitt forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land.

27.08.2019

Avviser krav om dekning av sakskostnader

Fylkesmannen i Trøndelag avviser Trønderenergi sitt krav om dekning av sakskostnader etter at Frøya kommune tidligere i år innførte byggestopp for vindmølleutbygging. Kravet er fremmet for sent.

08.04.2019

Innbyggerundersøkelse i Rennebu

Denne uken gjennomføres det en innbyggerundersøkelse i Rennebu kommune om en eventuell grensejustering mellom Oppdal og Rennebu kommuner.

20.03.2019

Kommunebesøk i Rennebu

Fylkesmannen i Trøndelag besøker i dag politisk- og administrativ ledelse i Rennebu kommune.

18.03.2019

Havbruksfond gir gode resultat for mange kommuner i 2018

Den 15. mars publisert SSB foreløpige KOSTRA-tall for kommunene for 2018.

20.12.2018

Nye kommunebesøk i 2019

Fylkesmannen i Trøndelag jobber med en ny form på sine kommebesøk for kommende år. Samtidig utvikler embetet nye samlede kommunebilder for Trøndelag.

10.12.2018

Departementet om grensejusteringer

Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD) har nå kommet med sine avgjørelser i tre ulike grensejusteringssaker i Trøndelag.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel