Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


20.12.2018

Nye kommunebesøk i 2019

Fylkesmannen i Trøndelag jobber med en ny form på sine kommebesøk for kommende år. Samtidig utvikler embetet nye samlede kommunebilder for Trøndelag.


10.12.2018

Departementet om grensejusteringer

Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD) har nå kommet med sine avgjørelser i tre ulike grensejusteringssaker i Trøndelag.


29.11.2018

Anbefaler grensejustering

Fylkesmannen i Trøndelag anbefaler en mindre grensejustering mellom Namdalseid og Steinkjer kommuner.


25.10.2018

Ny kommunestatistikk

Fylkesmannen i Trøndelag har publisert en ny kommunestatistikk for 2018. Den kan brukes til analyse og planlegging av kommunale tjenester og til å se utviklingstrekk over tid.


11.10.2018

Får nasjonalt oppdrag

Regjeringen foreslår å gi Fylkesmannen i Trøndelag oppdrag med å tilby alle landets kommuner et verktøy for planlegging av framtidens helse- og omsorgstjeneste.


10.10.2018

Lokaldemokrati i endring

22.- 23.november inviteres stortingspolitikere, politisk og administrativ ledelse i kommunene og fylkeskommunen i Trøndelag til konferanse på Røros.


09.10.2018

Tildeling av skjønnsmidler

Fylkesmannen i Trøndelag presenterte 9.10 fordelingen av skjønnsmidler til kommunene i fylket. Det skjedde i forbindelse med vår statsbudsjettkonferanse.


08.10.2018

Statsbudsjettet 2019

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 ble lagt fram 8.oktober.


20.08.2018

Ingen trønderkommuner på ROBEK-listen

Den siste kommunen i Trøndelag er nå meldt ut av ROBEK-listen. Bjugn er den siste av trønderkommunene som trer ut. Dermed har Trøndelag ingen kommuner på ROBEK-listen lenger.


16.08.2018

Venter store investeringer

Det planlegges betydelig investeringer i kommunene som skal slås sammen i Trøndelag. Det viser Fylkesmannens gjennomgang av kommunenes budsjetter og økonomiplaner.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel