Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


03.07.2018

Anbefaler grensejustering

Fylkesmannen i Trøndelag anbefaler Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å foreta en grensejustering mellom dagens Verran kommune og Indre Fosen kommune.      


12.06.2018

Anbefaler grensejustering

Fylkesmannen i Trøndelag anbefaler Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å ikke endre fylkesgrensen på Austra, men tilrår grensejustering på Gutvik.


01.06.2018

Støtter ikke grensejustering nå

Fylkesmannen i Trøndelag mener forslaget om å justere kommunegrensen mellom Rennebu og Oppdal ikke bør gjennomføres på dette tidspunktet.


29.05.2018

Lund til Namsos kommune

Lund grendelag har i langt tid jobbet for å få endret sin kommunetilhørighet, fra Nærøy til Namsos kommune. Etter en grundig prosess har Fylkesmannen nå vedtatt at kommunegrensen skal justeres.


04.05.2018

Innbyggerundersøkelse på Austra

Det skal gjennomføres en innbyggerundersøkelse om mulig grensejustering på Austra. Undersøkelsen blir en del av Fylkesmannens samlede grunnlag for utredning og tilrådning.


19.02.2018

Prosjektskjønn - fornying og innovasjon 2019

Fylkesmannen fordeler en del av skjønnsrammen til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene. Formålet med prosjektmidlene er å gi kommunene støtte til å prøve ut nye løsninger i sin virksomhet. Midlene skal stimulere kommunene til å kunne jobbe med fornying og innovasjon.


16.02.2018

Besøksrunde i kommunene

Fylkesmann Frank Jenssen starter denne uken på en omfattende reiserunde til kommunene i fylket. Målet er å bedre kjent med kommunene i hele Trøndelag.


06.02.2018

Innsending av dokumenter økonomi 2018

Fra 1. januar 2018 ble Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag slått sammen til ett embete – Fylkesmannen i Trøndelag. Vi vil som tidligere år følge nøye med på utviklingen i kommuneøkonomien. Dette ut fra de veilednings-, informasjons- og kontrolloppgavene vi er tildelt. Det er derfor viktig at vi har oppdatert informasjon.


30.01.2018

Kommunaløkonomisk netterkssamling

I samarbeid med NKK og KS inviterer Fylkesmannen i Trøndelag alle som jobber med kommuneøkonomi til felles fagsamling i nye Trøndelag.


23.01.2018

Samordning av statlige innsigelser til kommuneplaner

Fylkesmannen i Trøndelag skal samordne statlige innsigelser til kommunale planer. Dette har vært en ordning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har hatt som prosjekt siden 2013.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel