Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


11.10.2018

Får nasjonalt oppdrag

Regjeringen foreslår å gi Fylkesmannen i Trøndelag oppdrag med å tilby alle landets kommuner et verktøy for planlegging av framtidens helse- og omsorgstjeneste.


10.10.2018

Lokaldemokrati i endring

22.- 23.november inviteres stortingspolitikere, politisk og administrativ ledelse i kommunene og fylkeskommunen i Trøndelag til konferanse på Røros.


09.10.2018

Tildeling av skjønnsmidler

Fylkesmannen i Trøndelag presenterte i dag fordelingen av skjønnsmidler til kommunene i fylket. Det skjedde i forbindelse med vår statsbudsjettkonferanse.


08.10.2018

Statsbudsjettet 2019

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 ble lagt fram 8.oktober.


20.08.2018

Ingen trønderkommuner på ROBEK-listen

Den siste kommunen i Trøndelag er nå meldt ut av ROBEK-listen. Bjugn er den siste av trønderkommunene som trer ut. Dermed har Trøndelag ingen kommuner på ROBEK-listen lenger.


16.08.2018

Venter store investeringer

Det planlegges betydelig investeringer i kommunene som skal slås sammen i Trøndelag. Det viser Fylkesmannens gjennomgang av kommunenes budsjetter og økonomiplaner.


03.07.2018

Anbefaler grensejustering

Fylkesmannen i Trøndelag anbefaler Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å foreta en grensejustering mellom dagens Verran kommune og Indre Fosen kommune.      


12.06.2018

Anbefaler grensejustering

Fylkesmannen i Trøndelag anbefaler Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å ikke endre fylkesgrensen på Austra, men tilrår grensejustering på Gutvik.


01.06.2018

Støtter ikke grensejustering nå

Fylkesmannen i Trøndelag mener forslaget om å justere kommunegrensen mellom Rennebu og Oppdal ikke bør gjennomføres på dette tidspunktet.


29.05.2018

Lund til Namsos kommune

Lund grendelag har i langt tid jobbet for å få endret sin kommunetilhørighet, fra Nærøy til Namsos kommune. Etter en grundig prosess har Fylkesmannen nå vedtatt at kommunegrensen skal justeres.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel