Huitfeldtbrygga AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til tiltak i Nidelva.


Høringsfrist 25. februar 2019 00:00

Bedriften søker om tillatelse til etablering av støttefylling ved brygga i Kjøpmannsgata 13, gnr 0 bnr 1, i Trondheim kommune.

Bedriften søker om tillatelse til etablering av støttefylling ved brygga i Kjøpmannsgata 13, gnr 0 bnr 1, i Trondheim kommune. Forut og i tilknytting til dette tiltaket må det utføres en marinarkeologisk undersøkelse som innebærer graving i sedimentene (mudring). Søknaden med vedlegg er tilgjengelig til høyre.

Eventuelle merknader og kommentarer til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 25.02.2019.