Søknad om endring av tillatelse - Retura IR AS - Fiborgtangen - Levanger


Høringsfrist 30. august 2020 23:59

Retura IR AS på Fiborgtangen i Levanger søker om endring av sin tillatelse.

Retura IR AS driver mottak og behandling av avfall, hovedsakelig trevirke, på Fiborgtangen (gnr. 34, bnr. 250).

Gjeldende tillatelse er fra 2012. Virksomheten har tillatelse til mottak av mange fraksjoner ordinært avfall, men vi i fremtiden hovedsakelig håndtere trevirke.

I en tillatelse settes det vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi til støy, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot flygeavfall, kompetanse om farlig avfall, og lignende.

Søknaden/opplysningene (tilgjengelig i menyen til høyre) redegjør for driften av anlegget, og hvordan virksomheten vurderer belastningen på ytre miljø. Gjeldende tillatelse kan du se på www.norskeutslipp.no

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 30.8.2020.