BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200301T235900 DTSTAMP:20200404T222421Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200301T235900 SEQUENCE:0 SUMMARY:Høring av forvaltningsplaner for Rødberget marine verneområde og G rønningsbukta naturreservat UID:aac7d517-6f3b-4159-bb99-8027e8951be4 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Fylkesmannen har utarbeidet utkast til forvaltningsplan for Rø\;dberget marine verneområ\;de og Grø\;nningsbukta naturreservat i Indre Fosen kommune. Forvaltningsp lanene er nå\; ute på\; hø\;ring.

F rist: 01.03.2020 23:59
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/Trondelag/Horinger/2020/03/horing---for valtningsplaner-for-rodberget-marine-verneomrade-og-gronningsbukta-naturr eservat/
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Høring av forvaltningsplaner for Rødberget marine verneområde og G rønningsbukta naturreservat TRIGGER:-P17D END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR