BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200313T120000 DTSTAMP:20200404T224409Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200313T120000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Høring - Forvaltningsplan for Eidsbotn fuglefredningsområde UID:fab2ef98-259a-4b6d-b9d8-e28a0ea51089 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Fylkesmannen har utarbeide t utkast til forvaltningsplan for Eidsbotn fuglefredningsområ\;de i Levanger kommune. Forvaltningsplanen er nå\; ute på\; hø\ ;ring.

Frist: 13.03.2020 12:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/Trondelag/Horinger/2020/03/horin g---forvaltningsplan-for-eidsbotn-fuglefredningsomrade2/
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Høring - Forvaltningsplan for Eidsbotn fuglefredningsområde TRIGGER:-P11DT6H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR