BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200301T235900 DTSTAMP:20200404T221109Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200301T235900 SEQUENCE:0 SUMMARY:Høring - Forslag om vern av Kråkvågsvaet-Grandfjæra-Bjugnfjorden UID:41f12926-f562-492a-a6f6-6ea0a14e2f31 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Fylkesmannen i Trø\;ndelag s ender med dette ut forslag til marint vern i Krå\;kvå\;gsvaet-G randfjæ\;ra-Bjugnfjorden i Ø\;rland og Bjugn kommuner\, jf. &s ect\; 43 i naturmangfoldloven og §\; 37 i forvaltningsloven.

Frist: 01.03.2020 23:59
Lenke: https:/ /www.fylkesmannen.no/Trondelag/Horinger/2020/03/horing---forslag-om-vern- av-krakvagsvaet-grandfjara-bjugnfjorden/
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Høring - Forslag om vern av Kråkvågsvaet-Grandfjæra-Bjugnfjorden TRIGGER:-P17D END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR