BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200108T235900 DTSTAMP:20200928T131120Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200108T235900 SEQUENCE:0 SUMMARY:Høring - søknad om tillatelse til omlasting av avfall - HB Transpo rt AS - Oppdal kommune UID:cccc22c5-6862-4da8-ba96-e8a46b4edc2d X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

HB Transport AS sø\;ker om t illatelse etter forurensningsloven til omlasting av avfall på\; K&ar ing\;sa i Oppdal kommune.

Frist: 08.01.202 0 23:59
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/Tr ondelag/Horinger/2020/01/hb-transport-as---soknad-om-opprettelse-av-en-om lastestasjon-for-ordinart-avfall/
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Høring - søknad om tillatelse til omlasting av avfall - HB Transpo rt AS - Oppdal kommune TRIGGER:-P131DT19H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR