Forslag til plan for Utvalgte Kulturlandskap - Klevgardan i Oppdal kommune


Høringsfrist 10. januar 2020 23:00

Forslag til plan for Utvalgte kulturlandskap - Klevgardan i Oppdal kommune, med budsjett for 2020-2025 sendes med dette på høring.

Klevgardan i Oppdal ble utpekt som utvalgt kulturlandskap i 2018. 

I sammarbeid med Oppdal kommune, Trøndelag fylkeskommune og grunneiere i området har vi utarbeidet forslag til forvaltningsplan for området, med budsjett for perioden 2020-2025. 

Høringsfristen er satt til 10. januar 2020. 

Høringsinnspill merkes med saksnr 2019/14721 og sendes med e-post til Fylkesmannen i Trøndelag på fmtlpost@fylkesmannen.no, evnt med post til Postboks 2600, 7734 Steinkjer.