BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20191220T235900 DTSTAMP:20200928T115732Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20191220T235900 SEQUENCE:0 SUMMARY:Søknad om endring av tillatelse – Fosen Gjenvinning AS – Stokksund - Åfjord kommune UID:077cfdb5-f567-4c09-b2da-4ddb3e63db4f X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Fosen gjenvinning AS sø\;ker om tillatelse til mottak av kasserte fritidsbå\;ter (ny aktivitet)\ , mottak av batterier (ny aktivitet)\, mottak av EE-avfall (ny aktivitet) i Stokksund/Kirkholmen i Å\;fjord kommune. Skip til opphugging og m ottak av returmetaller skal fortsette med samme vilkå\;r som tidlige re.

Frist: 20.12.2019 23:59
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/Trondelag/Horinger/2019 /12/soknad-om-endring-av-tillatelse--fosen-gjenvinning-as--stokksund---af jord-kommune/
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Søknad om endring av tillatelse – Fosen Gjenvinning AS – Stokksund - Åfjord kommune TRIGGER:-P141DT6H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR