Søknad fra Trøndelag Bildeler Verdal AS – endring av tillatelse – Verdal kommune


Høringsfrist 01. november 2019 23:59

Fylkesmannen viser til søknaden fra Trøndelag Bildeler Verdal AS, datert 30.8.2019.

Bedriften søker om endring av tillatelse til mottak av kasserte kjøretøy og utbetaling av vrakpant ved bedriftens anlegg i Venusvegen 11, gnr. 283 bnr. 161 i Verdal kommune.

Søknaden beskriver en økning av mottatte kjøretøyer til 1900 tonn pr år. Bedriften vil også ta imot kasserte campingvogner. En endring i forskriften om kasserte kjøretøy åpner for dette og mang andre typer kjøretøy. Bedriften har en tillatelse fra 2004, og Fylkesmannen har bed Trøndelag Bildeler Verdal om å sende inn opplysninger for å oppdatere tillatelsen i tråd med dagens krav og endring i forskriften.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no, innen 1.11.2019.