Høring – søknad fra Nutrimar AS om økt produksjon i biproduktanlegget på Nordskag - Frøya


Høringsfrist 01. juli 2019 23:00

Nutrimar AS søker om å øke produksjonen i biproduktanlegget på Frøya. Økningen gjelder biprodukter av laks og kylling, samt tørking av tare. Frist for merknader er 1. juli 2019.

Nutrimar AS har i dag et biproduktanlegg for laks på Nordskag i Frøya kommune.

Laks – økt produksjon
Nutrimar AS søker nå om økt produksjon av biprodukter av laks.

Kylling – ny produksjon
I tillegg søker bedriften om å få motta 22 000 tonn råvare av kylling i året, for å produsere olje, proteinkonsentrat, mel, fjærmel og blodmel.

Tare – ny produksjon
Tare høstes av trålere langs kysten. Nutrimar AS søker om å motta 50 000 tonn våt tare som skal mellomlagres på en lekter ved anlegget. Av dette skal bedriften produsere 9 000 tonn tørket tare per år.

 

Nutrimar AS søker om følgende økning av produksjonen:

Produkter som framstilles

Produsert mengde i dag

(tonn per år)

Produsert mengde det søkes om

(tonn per år)

Lakseolje

10 000

12 000

Proteinkonsentrat (flytende og pulver)

7 000

8 000

Mel av laks

2 000

3 000

Olje av kylling

0

1 300

Mel/proteinkonsentrat av kylling

0

10 000

Ensilasje

9 000

6 000

Tørket tare

0

9 000

 

Nutrimar AS har i dag en tillatelse fra 2017. I eksisterende tillatelse har bedriften blant annet følgende vilkår:

  • Tillatt drift 24 timer i døgnet, 350 dager i året
  • Fettinnholdet i prosessvannet skal ikke overstige 300 mg/l og 27 kg/døgn
  • Luktutslipp på 1 luktenhet (grenseverdien skal overholdes 99 % av timene i en måned)

 

Nutrimar AS søker om følgende grenseverdier:

  • Tillatt drift 24 timer i døgnet, 350 dager i året (ingen endring)
  • Fettinnholdet i prosessvannet skal ikke overstige 300 mg/l for hele anlegget, men bedriften søker økning i fettutslipp fra 27 kg/døgn til 54 kg/døgn
  • Luktutslipp på 1 luktenhet for hele anlegget (ingen endring)

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden helst sendes på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no og merkes med referansenummer 2018/1475 eller eventuelt sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer innen 1.juli 2019.