BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190620T230000 DTSTAMP:20190921T040816Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190620T230000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Høring - søknad om endring av tillatelse - Hovstein Container & Gj envinning AS - Klæbu kommune UID:454b816b-fbc4-447a-a2f5-ee55b734f4b0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Hovsten Container &\; Gjenvinni ng AS sø\;ker om ø\;kt mengde næ\;ringsavfall inn p&arin g\; bedriftens anlegg på\; Tanem i Klæ\;bu kommune.

Frist: 20.06.2019 23:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/Trondelag/Horinger/2 019/06/horing--soknad-om-endring-av-tillatelse--hovsten-container-og-gjen vinning-as--tanem---klabu-kommune/
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Høring - søknad om endring av tillatelse - Hovstein Container & Gj envinning AS - Klæbu kommune TRIGGER:-P46DT3H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR