Usikker på de nye innstrammingene?

Denne uken innførte Regjeringen nye nasjonale innstramminger. 

Norge har nå det høyeste antall innlagte pasienter med covid-19 siden mai, og smitten øker. Av den grunn har regjeringen truffet nye tiltak for å slå ned smitten. 

Les mer om tiltakene her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonale-innstramminger/id2776995/