Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Regjeringen varsler gradvis åpning


Regjeringen gjør endringer i flere av tiltakene som er innført for å bremse koronasmitte. Det planlegges åpning av barnehager fra 20. april. Skolenes  1.-4. trinn, skolefritidsordninger og elever i videregående, som skal ut i lære neste skoleår, åpnes fra 27. april. Forbudet mot overnatting på fritidseiendom oppheves fra 20. april.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 07.04.2020

Regjeringens videre håndtering av korona-pandemien ble presentert på en presskonferanse tirsdag 7. april. Her varslet de at noen av restriksjonene lettes fra 20. april. Barnehagene skal åpnes fra den 20. april. Samtidig oppheves forbud mot overnatting på fritidseiendom fra denne datoen.
27. april åpnes skolefritidsordingene, skolen for 1.- 4. skoletrinn, og videregående skoler for elever som skal i ut i lære neste skoleår. Dette er noen av endringene som gjøres på de tiltakene som ble innført tidligere i år.

Se hele oversikten over nasjonale tiltak (regjeringen.no) innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

12. mars innførte regjeringen noen av de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Hensikten var å stanse smitten av koronavirus i befolkningen, og sikre at helsevesenet har kapasitet til å hjelpe alle som trenger det.

Regjeringens strategi er fortsatt å slå ned spredningen av viruset. Men fordi smittespredningen er under kontroll, lemper regjeringen nå på noen av tiltakene. 

Nå kan du abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Trøndelag! Gå til https://www.fylkesmannen.no/Trondelag/Abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.