Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Nå starter vaksineringen

Foto: Illustrasjonsbilde / mostphotos.com.

Denne uken starter kommunene i Trøndelag vaksineringen mot korona. I første omgang er antall doser begrenset, men vil øke i tiden fremover.

Publisert 05.01.2021

Før jul ble alle landets kommuner bedt om å lage lokale vaksinasjonsplaner for egen kommune, for så å sende planene til Statsforvalteren. (Tidligere Fylkesmannen).

-De første som får vaksine er beboere på sykehjem. Parallelt med dette kan kommunene bruke en av fem mottatte doser på å vaksinere kritisk helsepersonell, sier fagsjef og vaksinekoordinator Marit D. Kvekild hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Hvorfor vaksinerer man ikke områder med høy smitte først, men sprer vaksinedosene utover?

-Det er for å beskytte utsatte grupper først. Det er mange kommuner som har mye smitte nå, og der er risikogruppene er spesielt utsatt. Et smitteutbrudd løses ikke gjennom vaksinering. Det må løses med god smittehåndtering. Det vil si testing, isolering, smittesporing og karantene. Vaksinen bidrar til at vi på sikt unngår smittespredning og sykdom, det løser ikke en akutt smittesituasjon, sier Kverkild.

38 kommuner i Trøndelag, og alle andre kommuner i landet, som skal utføre vaksinering samtidig. Dette er en enorm logistikkoppgave, som krever nøye planlegging og grundig gjennomføring, men som altså sikrer at utsatte grupper får vaksine. Statsforvalteren vil sørge for mest mulig konkret og tydelig informasjon til kommunene.            

Slik prioriteres vaksinen

I første omgang er det beboere på sykehjem som skal vaksineres, deretter personer over 65 år og voksne mellom 18-64 år med bestemte underliggende sykdom. Vaksinasjon av utvalgt helsepersonellgrupper skal skje samtidig med vaksinering av beboere i sykehjem og risikogrupper over 85 år. Primærhelsetjenesten kan få inntil 20 prosent av dosene som blir gitt til kommunene. I tillegg blir det satt av 15.000 doser til spesialisthelsetjenesten.

Hvor mange vaksinedoser får kommunene denne uken, og i tiden fremover?

-De første vaksinene kommer i dag og i morgen, men antallet kommunene mottar vil variere. Det henger sammen med folketallet i kommunene. Det betyr at kommuner med få innbyggere mottar få vaksiner, mens kommuner med mange innbyggere mottar flere, sier Marit D. Kverkild.

Når settes den første vaksinen?   

-Det er kommunene som er ansvarlig for vaksinering, men jeg er trygg på at den første dosen blir satt tidlig denne uken. Kommunene og helsetjenesten har god oversikt over vaksinasjonsgruppene, men det vil ta en stund å vaksinere alle i risikogruppene. Når det er gjort kan massevaksineringen rundt om i landet ta til, avslutter Kverkild. 

Statsforvalterens rolle

Statsforvalteren har satt av egne ressurser i helse- og omsorgsavdeling og beredskapsseksjon for å understøtte kommunenes- og sentrale myndigheters arbeid. Vi deltar i et nasjonalt vaksinasjonsnettverk som er etablert av Folkehelseinstituttet. Vi har tett dialog med kommunene og kommuneoverlegene i fylket for å sikre en god koordinert vaksineinnsats.