Koronavirus og tjenester til personer med utviklingshemming

Helse- og omsorgstjenestene blir nå i mange tilfeller endret på grunn av koronaviruset. Men det er viktig å påpeke at nåværende regelverk fremdeles gjelder.

Eventuelle endringer må ha hjemmel i lov, og vi ber fortsatt om at kommunene følger regelverket. Det viktigste er likevel at alle skal få forsvarlige tjenester, noe som forutsetter en tett dialog mellom kommunen og den som trenger bistand.

Særlige utfordringer

I tjenestene til personer med utviklingshemming kan det av ulike grunner oppstå særlige utfordringer knyttet til å skulle gi forsvarlige tjenester. Vi oppfordrer derfor alle som arbeider i disse tjenestene til å holde seg oppdatert på NAKU sine hjemmesider for informasjon spesifikt om korona og utviklingshemming, og hvor all informasjon er kvalitets sikret av Helsedirektoratet. I tillegg finnes det informasjon på Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets hjemmesider.

I den situasjonen som vi er i nå, må kommunene som ellers, legge til rette for gode miljøtiltak og gjøre individuelle vurderinger i hver enkelt sak. Vi oppfordrer til at faglige spørsmål blir rettet til Habiliteringstjenestene for barn og voksne i tråd med Helsedirektoratet sin rettleder "Koronavirus - beslutninger og anbefalinger". Se særlig på kapittel 5 Smittevern for pasienter og befolkning – Kommunen skal sørge for tiltak som reduserer smitterisiko for personer med utviklingshemming som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.

Mer informasjon kommer 

Det er ventet at nærmere informasjon fra sentrale myndigheter om bruk av tvang og makt og smittevern vil komme i løpet av kort tid. Denne informasjonen vil bli lagt ut på vår hjemmeside.