Koronavirus (covid 19)

Fylkesmannen har jevnlige møter med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Fylkesberedskapsrådet og kommunene i forbindelse med koronaviruset.

Vår oppgave og rolle er å bidra til god samhandling og lik situasjonsforståelse. Vi er et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale helsemyndigheter. Gjennom god samhandlig kan vi bidra til helhetlig innsats. Fylkesmannen har også tett kontakt med spesialisthelsetjenesten i Trøndelag.

Vi samler løpende informasjon som vi publiserer angående koronaviruset her.

Har du spørsmål?

Det er mange som nå søker svar på sine spørsmål. Vi oppfordrer alle til å følge de faglige rådene som blir gitt av sentrale helsemyndigheter. Vi presiserer at rådene som blir gitt raskt kan endres, da situasjonen kan endres raskt.

Både Folkehelseinstituttet (FHI) og Helseldirektoratet har oppdatert informasjon til ulike grupper på sine nettsider.

Vi hos Fylkesmannen legger rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet til grunn i vår håndtering av koronaviruset.  

Oppdatert informasjon

Folkehelseinstituttet
nasjonale råd, anbefalinger, oppdaterte tall og informasjon om koronaviruset

Helsenorge
kvalitetssikret helseinformasjon til innbyggere i Norge

Finner du ikke svar på nettsidene til Folkehelseinstituttet eller helsenorge.no?
Da kan du ringe informasjonstelefonen for koronasmitte på 815 55 015

Helsedirektoratet
informasjon til helsepersonell og andre offentlige aktører

Regjeringen: Koronavirus

Spørsmål om karantene og isolasjon?
Se Folkehelseinstituttets side om hjemmekarantene og isolasjon.

Spørsmål om skole og barnehage?
Se Utdanningsdirektoratets side om koronaviruset.

 

Mange barn har spørsmål om koronaviruset

Helsedirektoratet har produsert en informasjonsfilm om koronaviruset, som er særlig rettet mot barn. I filmen får Hermine (13) svar på sine spørsmål, som hun stiller til Helen (lege i helsedirektoratet). Filmen inneholder også informasjon som er viktig at voksne kjenner til.