Karantenebestemmelser i Trøndelag

Flere kommuner i fylket har vedtatt lokale karanteregler, som kommer i tillegg til de nasjoanale tiltakene. Fylkesmannen har nå lagd et kart som gir oversikt over hvilke bestemmelser som gjelder hvor.

Gjennom å samle vedtakene fra kommuner i Trøndelag som har innført lokale bestemmelser, kan Fylkesmannen nå presentere de ulike bestemmelsene i et eget kart. I kartet brukes fargekoder for å angi hvilke bestemmelser kommunene har innført.

Ved å klikke i kartet får du tilgang til informasjon om karantenebestemmelsene i hver enkelt kommune. Zoom inn for å se kommunenavnene.

NB! Vi tar forbehold om endringer.

Farger i kartet angir ulike bestemmelser

Rødt: Karantene for tilreisende fra alle fylker sør for Dovre.
Blått: Karantene for tilreisende fra hele Norge unntatt Helgeland.
Grønt: Karantene for tilreisende fra Norge sør for Nordland.
Lilla: Karantene for alle tilreisende til kommunen.
Gult: Nasjonale karantenebestemmelser gjelder.
Grått: Ukjent.

Gjennom å samle vedtakene fra kommuner i Trøndelag, som har innført lokale bestemmelser, kan Fylkesmannen nå presentere de ulike bestemmelsene i et eget kart. I kartet brukes fargekoder for hvilke bestemmelser kommunene har.

Ved å klikke i kartet får du tilgang til informasjon om karantenebestemmelsene i hver enkelt kommune. Zoom inn for å se kommunenavnene.

NB! Vi tar forbehold om endringer.