Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Innfører flere nye nasjonale smitteverntiltak


For å ha kontroll på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksetter regjeringen nye forsterkede nasjonale smitteverntiltak.

Publisert 03.01.2021

 

Basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringen besluttet å forsterke smitteverntiltakene og justere dagens nasjonale anbefalinger, slik at kommunene har kapasitet til å håndtere lokale utbrudd og få på plass mer testkapasitet.

Tiltakene gjelder fra 4.januar og i første omgang to uker. 

Les mer på regjeringen.no