Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Gradvis åpning


Norge forbereder seg på gradvis og kontrollert gjenåpning av samfunnet. Her i fylket er kommunene godt i gang med å forberede åpning av barnehager og skoler.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 15.04.2020

Selv om samfunnet forbereder seg på at det nå "slippes litt opp", må vi fortsatt "holde litt igjen". Det som i en periode kanskje har virket unormalt, vil trolig være det nye normale i en tid fremover.