Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Regjeringen gir veiledning om innsyn


Nå er det kommet en ny veileder om innsynsforespørsler. Den gir råd til hvordan slike forespørsler skal behandles. Det er Kommunal - og moderniseringsdepartementet som har utarbeidet veilederen. 

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 15.04.2020

I forbindelse med koronapandemien har mange i offentlige virksomheter stort press og mange arbeidsoppgaver. Derfor kan det være krevende å svare på alle innsynsforespørsler om koronakrisen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en ny veilder. De understreker at Offentleglova gjelder på vanlig måte, og den settes ikke til side.

Veileder til behandling av innsynskrav ligger på Kommunal - og moderniseringsdepartementet sine sider.

Kommunal - og moderniseringsminister Nikolay Astrup sier i en pressemelding av åpenhet er viktig for at innbyggerne skal ha tillit til myndighetenes håndtering av krisen, og at det er viktig for at tiltak skal aksepteres og følges. 

Du kan lese hele pressemeldingen på regjeringen.no