Fortsatt krav om karantene for hytteeiere i Norden

Regjeringen viderefører krav om karantene for hytteeiere i Norden. Det ble klart i en pressemelding 10. november 2020.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefalte i utgangspunktet unntak for karantene ved kortvarig opphold på fritidsbolig i Sverige. Anbefalingen ble senere trukket tilbake på grunn av smitteutviklingen, og Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet fraråder nå unntak fra karantene.

Det er årsaken til at regjeringen viderefører krav om karantene for hytteeiere i Norden. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet begrunner rådet med sterk økning i smitte i Europa den siste tiden, og dermed økt risiko for importsmitte.  

Pressemeldingen til Helse- og omsorgsdepartementet

Les mer om anbefalingen fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet