Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

-De forbereder seg godt

Kommunene i Trøndelag er godt i gang med å forberede åpning av barnehager og skoler.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 16.04.2020

Før påske varslet regjeringen en forsiktig og kontrollert gjenåpning av samfunnet. Blant annet ved at barnehagene starter gjenåpning fra 20.april, og at skolen delvis åpner igjen fra 27. april. Et bredt sammensatt ekspertutvalg ga regjeringen faglige råd som ligger til grunn for denne beslutningen.

-Gjennom den gode og tette dialogen vi har med kommunene ser vi at de jobber godt med planleggingen. De jobber godt for en gradvis gjenåpning av samfunnet, sier oppvekst- og velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Barnehagene er altså først ut til å åpne, fra den 20. april. Uken etter åpner 1-4.trinn i grunnskolen samt skolefritidsordningen. I den videregående skolen åpnes det for elever på yrkesfag vg2, og for elever på vg3 som følger yrkesfaglig løp på skolen. Først på mai skal regjeringen vurdere på nytt hvordan den videre åpningen av skolene skal skje.

-Barnehagen og skolen skal være en trygg plass for barna våre, også nå under koronaepidemien. Derfor er det viktig at både store og små følger de smitteverntiltakene som gjelder, og at kommunene følger veilederen som er gitt av overordnet helse- og skolemyndigheter. Slik unngår vi at skolen og barnehagen blir en arena for smitte, sier Erik Stene.

Det var i går det ble lagt fram en konkret veileder for å unngå smitte i barnehagen. Den skal sikre at de ansatte er trygge på hvordan de skal ivareta smittevernet i barnehagen. En tilsvarende veileder for skolen blir lagt fram mandag 20. april. Veilederen gir gode og konkrete råd, både til store og små i barnehagene og etter hvert skolene

-Nå er det mange barn og unge som har vært hjemme lenge. For noen er barnehagen og skolen den tryggeste arenaen i hverdagen. Derfor må vi passe ekstra godt på utsatte barn og unge, avslutter sier Stene.