Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Økonomisk rådgivning

Kommunen skal ha tilbud om økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving til sine innbyggere. Rådgivningstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Tjenesten er gratis. Statsforvalterens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.


23.09.2020

Digitale kurs i økonomisk rådgivning

Fylkesmannen tilbyr fire kurs om økonomisk rådgivning til NAV-ansatte i høst: To grunnkurs og to videregående kurs. Alle kursene er digitale, slik at du kan følge dem uansett hvor du er.


03.02.2020

Ønsker du å videreutdanne deg innen økonomisk rådgivning?

I år tilbyr for første gang både Nord universitet og OsloMet videreutdanning i økonomisk rådgivning. Nord universitet tilbyr i tillegg muligheten til å ta enkeltemner.