Helse Nord-Trøndelag HF - tilsynssak

Fylkesmannen i Trøndelag oppretter tilsynssak mot legespesialist og Helse Nord-Trøndelag HF.

Fylkesmannen i Trøndelag har opprettet tilsynssak mot en legespesialist, som tidligere jobbet ved Sykehuset Namsos. Den er oversendt Statens helsetilsyn for vurdering av administrativ reaksjon. Helsetilsynet kan blant annet gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

- Vi har også orientert Helse Nord-Trøndelag HF om at vi oppretter en tilsynssak mot helseforetaket, forteller Inger Williams, fagsjef spesialisthelsetjenesten/ assisterende fylkeslege hos Fylkesmannen i Trøndelag. Hun legger til at saken der det er oppdaget feil og mangler ved en legespesialist sitt arbeid, er noe Fylkesmannen ser svært alvorlig på.

Fylkesmannen i Trøndelag ved fylkeslegen ble varslet om saken i slutten av juni 2019.

Fylkesmannen har på vegne av Staten ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene og spesialisthelsetjenesten i Trøndelag.

Kontaktpersoner