Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


06.12.2018

Nå blir de trøndere

Rindal kommune blir 1 av 48 kommuner i Trøndelag fra 1. januar 2019. Rindalingene har lenge ønsket seg til Trøndelag og etter et enstemmig kommunestyrevedtak blir de nå trøndere.


27.11.2018

Styrker arbeid mot vold og seksuelle overgrep

I snitt blir to barn i hver skoleklasse utsatt for omsorgssvikt, vold eller overgrep. Tirsdag 27. november fikk fagfolk fra statsetatene og Fylkesmannen i Trøndelag høre en sterk oppveksthistorie med vold og seksuelle overgrep. 


19.11.2018

Statsborgerseremoni i Erkebispegården

Rundt 30 nye norske statsborgere ble lørdag ønsket velkommen i en høytidelig seremoni i Erkebispegården i Trondheim. 


05.11.2018

Innfører telefontid

Fylkesmannen i Trøndelag innfører telefontid på noen saksområder. Dette for å få ned saksbehandlingstiden på viktige rettsikkerhetsområder.


31.10.2018

Snakk om det!

Konferanse om barn og unges seksuelle helse samler over 350 fagfolk fra hele Trøndelag.


29.10.2018

Helse- og omsorgsdepartementet har økt årets tilskudd til rekruttering av fastleger

Tilskuddet er økt med 4,9 mill. kroner. Kommuner som har rekrutteringsvansker og som ikke har fått tildelt tilskudd tidligere i år, kan nå søke om midler etter gjeldende regelverk.


29.10.2018

Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase

Rådene omhandler lindrende behandling og omsorg til voksne over 18 år i livets sluttfase, uavhengig av bakenforliggende diagnose.

 


17.10.2018

Aktivitetstilbud til demente

Forslag om  plikt for kommunene til å tilby dagaktiviteter til hjemmeboende personer med demens. Alle inviteres til å komme med høringsinnspill.


14.10.2018

Saksbehandling i helse - og omsorgstjenesten

Fylkesmannen har vært pådriver for å få  i gang studie i forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og omsorgstjenestenesten i Trøndelags kommunene. Orkdal kommune har tatt ansvar for avtalen med NTNU, og studiet starter januar 2019.

Søknadsfrist er: 30.10.201811.10.2018

Får nasjonalt oppdrag

Regjeringen foreslår å gi Fylkesmannen i Trøndelag oppdrag med å tilby alle landets kommuner et verktøy for planlegging av framtidens helse- og omsorgstjeneste.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel