Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer

.


06.11.2019

Sju besøk på sju uker

Det har vært en hektisk start for Matgledekorpset i Trøndelag. I løpet av sju uker har de valfartet hele Trøndelag for å inspirere og dele erfaringer med ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Målet er å skape gylne måltidsøyeblikk for eldre i institusjon.

28.10.2019

"Behandling av personopplysninger ved bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene

Nasjonalt velferdsteknologiprogram inviterer til webinar om "Behandling av personopplysninger ved bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene" den 31. Oktober kl 11.30-13.00

25.10.2019

Nye nasjonale faglige råd for multidose

Multidose er maskinell pakking av legemidler i poser til personer som trenger hjelp til å dosere og huske å ta legemidlene sine.

17.10.2019

E-læringskurs om barn som pårørende

Det er utviklet et nytt e-læringskurs som skal gi ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten bedre kompetanse på å følge opp barn som pårørende.

16.10.2019

Forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og omsorgstjenestene

Fylkesmannen viderefører i 2020 samarbeidet med Orkdal kommune og NTNU om studietilbud for ansatte i helse- og omsorgssektoren i juridisk metode og helserett.

08.10.2019

Personer med funksjonsnedsettelse - en ressurs

Sysselsettingsandelen blant funksjonshemmede er betydelig lavere enn i befolkingen totalt. Andelen funksjonshemmede i aldersgruppen 15–66 år som er i arbeid er på 44 prosent, mens andelen i befolkning totalt er på 74 prosent ifølge SSBs arbeidskraftsundersøkelse (2. kv. 2018). Trondheim kommune har med skjønnsmiddeltilskudd jobbet innovativt for å finne gode løsninger for å få flere i jobb. Se eksempler på det her  

25.09.2019

Ambassadør for årets TV-aksjon

Aisha Bigset fra Beitstad i Trøndelag er ambassadør for årets TV-aksjon Care 2019. Beistad-kvinnen har satt i gang et viktig arbeid for å gi kvinner og jenter tilgang til bind. Det gjør at de kan fullføre skolegangen sin eller gå på arbeid.

24.09.2019

Forsking og innovasjon Skrivekurs for ansatte i helse - og omsorgstjenesten

Gode tjenester i fremtiden vil kreve at kommunen tar i bruk ny kunnskap og nye løsninger. Fylkesmannen, i samarbeid med Overhalla kommune og Senter for omsorgsforskning Midt  setter i gang skrivekurs for å gi kommunene kompetanse til å jobbe kunnskapsbasert med innovasjonsarbeidet innen helse- og omsorgssektoren. Mere info og påmelding finner du her

17.09.2019

Seminar om dagaaktivitetstilbud på gård for personer med demens


15.07.2019

Helse Nord-Trøndelag HF - tilsynssak

Fylkesmannen i Trøndelag oppretter tilsynssak mot legespesialist og Helse Nord-Trøndelag HF.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel