Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer

.


08.02.2019

Hvordan forstå migrasjonsfamilien?

Fylkesmannen i Trøndelag, KS og Helse Nord-Trøndelag HF inviterer til en fagdag om migrasjon og helse i Statens Hus, Trondheim, onsdag 3. april 2019.

24.01.2019

Avslutter tilsyn ved St. Olavs hospital

Fylkesmannen i Trøndelag har nå avsluttet et langvarig tilsyn ved akuttmottaket på St. Olavs hospital. Fylkesmannen anser lovbruddet som rettet.

24.01.2019

Dialogmøter med kommunene i 2018.

Denne rapporten er utarbeidet etter Fylkesmannens dialogmøter med kommunene i 2018. Tema fr dialogmøtene var dagens og morgendagens eldreomsorg.

18.01.2019

Fag/nettverkssamling barn og unge med funksjonsnedsettelse

Tema barn- og unge med funksjonsnedsettelse 26 og 27 februar.

15.01.2019

Økte sosialhjelpsutgifter

Kommunenes utgifter til sosialhjelp øker i store deler av Trøndelag. Det viser en kartlegging Fylkesmannen har gjennomført.

14.01.2019

Informasjon om ny lovbestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven side

Informasjon om ny lovbestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven om kommunens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep ved ytelse av helse- og omsorgstjenester

09.01.2019

Nyhetsbrev NAV-området

Fylkesmannen i Trøndelag har sendt ut et nyhetsbrev for fagområdet NAV-sosial. Du finner det her.

27.11.2018

Styrker arbeid mot vold og seksuelle overgrep

I snitt blir to barn i hver skoleklasse utsatt for omsorgssvikt, vold eller overgrep. Tirsdag 27. november fikk fagfolk fra statsetatene og Fylkesmannen i Trøndelag høre en sterk oppveksthistorie med vold og seksuelle overgrep. 

05.11.2018

Innfører telefontid

Fylkesmannen i Trøndelag innfører telefontid på noen saksområder. Dette for å få ned saksbehandlingstiden på viktige rettsikkerhetsområder.

31.10.2018

Snakk om det!

Konferanse om barn og unges seksuelle helse samler over 350 fagfolk fra hele Trøndelag.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel