Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer

.


24.01.2020

Hvilken kommune skal gi sosiale tjenester til personer som utløser integreringstilskudd?

Vanligvis er det kommunen der du faktisk oppholder deg, som har ansvaret for å gi deg sosiale tjenester. Hvis du er flyktning eller en annen person som en kommune får penger fra staten for å ta imot og integrere (integreringstilskudd), trenger det ikke å være slik.

14.01.2020

Webinar Lanseringsseminar for kvikk-guide til bruk av velferdsteknologi.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram og Normen inviterer til lanseringsseminar for kvikk-guide til behandling av helse- og personopplysninger ved bruk av velferdsteknologi den 21.januar kl. 13.00 - 14.30

06.01.2020

Kan NAV endre innvilget sosialhjelp hvis du har andre inntekter?

Vi har fått spørsmål fra flere NAV-kontor i Trøndelag om de har lov til å endre innvilget sosialhjelp hvis søkeren får høyere inntekter enn forutsatt. Vi har også fått spørsmål om hvordan endringen eventuelt må gjøres.

02.01.2020

Kurs for helsepersonell som skal følge opp barn som pårørende

E-læringskurs skal gi ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten bedre kompetanse til å følge opp  barn som pårørende

18.12.2019

Hva skjer i Trøndelagsløftet

Målet med Trøndelagsprosjektet er at alle kommunene i Trøndelag skal jobbe sammen for å nå målet om at velferdsteknologiske løsninger skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020.

18.12.2019

Tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming 2019

Fylkesmannen har i 2019 gjennomført tilsyn ved Indre Fosen kommune og Trondheim kommune rettet mot kommunenes helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming.

13.12.2019

Store mangler innen rus og psykisk helse

Fylkesmannen presentert 5. desember resultatene etter tilsyn med tjenestene til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse.

09.12.2019

Kvikk- guide til velferdsteknologi

Det er utarbeidet en guide som tar for seg problemstillinger og temaer innenforbruk av velferdsteknologi ved ytelse av helse- og omsorgstjenester,spesielt med tanke på behandling av helse og personopplysninger.  

09.12.2019

Forsatt store hull

Fortsatt store hull i samhandlingen mellom sykehus og kommuner etter ett år med pakkeforløp for psykisk helse og rus.

03.12.2019

Fant flere lovbrudd

Fylkesmannen i Trøndelag har gjennomført omfattende tilsyn med 14 sykehjem i 10 kommuner i Trøndelag. Tilsynet fant flere lovbrudd.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel