Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer

.


01.04.2020

Invitasjon til deltagelse felles anskaffelse av medisindispenserløsninger

Helsedirektoratet, ved det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, gir mulighet for delta i en felles anskaffelse av elektroniske medisindispensere. Elektroniske medisindispensere kan bidra til å hindre smitte, i tillegg til at helsepersonell kan jobbe mer effektivt under koronautbruddet.

01.04.2020

Fylkesmannen har kartlagt lokale smittevernvedtak

I Trøndelag er det nå seks kommuner som har fattet lokale smittevernvedtak. På oppdrag fra helsedirektoratet har Fylkesmannen kartlagt virkingen av vedtakene.

01.04.2020

Falsk SMS i omløp

Fylkesmannen er kjent med at det er sendt ut en SMS-melding der fylkeslegen står som avsender. Fylkeslegen sender ikke tekstmeldinger til befolkningen.

31.03.2020

Nødvendige utgifter til internett når opplæringen foregår digitalt

Mange er i en situasjon hvor de nå må være hjemme med barn som skal gjennomføre skolearbeid. Hvordan skolene organiserer undervisningen kan være forskjellig, men i de fleste tilfeller vil elevene ha behov for tilgang til internett for å kunne følge undervisningen hjemmefra.

27.03.2020

Introduksjonsfilm til ny veileder

Fylkesmannen i Trøndelag har nå produsert introduksjonsfilm til veilederen for behandling av saker om økonomisk stønad i unntakstilstanden som skyldes koronavirus.

26.03.2020

Bønder i karantene eller isolasjon kan stelle sine egne dyr

Det kan de gjøre såfremt de overholder øvrige krav fra helsemyndighetene om blant annet sosial distansering og hygieniske retningslinjer.

25.03.2020

Smittevern, kartlegging, fordeling og distribusjon

Fylkeslegen har sendt brev til kommunene i Trøndelag om nytt registreringssystem for  smittevernutstyr. Nå skal kommunene rapportere inn sitt samlede behov til Altinn to ganger i uken. 

25.03.2020

Koronavirus og tjenester til personer med utviklingshemming

Helse- og omsorgstjenestene blir nå i mange tilfeller endret på grunn av koronaviruset. Men det er viktig å påpeke at nåværende regelverk fremdeles gjelder.

25.03.2020

Koronavirus – veileder for behandling av saker om økonomisk stønad under pandemien

Arbeids- og velferdsdirektoratet og Fylkesmannen i Trøndelag har i samarbeid utarbeidet en veileder for behandling av saker om økonomisk stønad i unntakstilstanden som skyldes koronavirus.

25.03.2020

Karantenebestemmelser i Trøndelag

Flere kommuner i fylket har vedtatt lokale karanteregler, som kommer i tillegg til de nasjoanale tiltakene. Fylkesmannen har nå lagd et kart som gir oversikt over hvilke bestemmelser som gjelder hvor.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel