Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Statsborgerseremoni 2019

26 nye norske statsborgere deltok under lørdagens høytidelige statsborgerseremoni på Statens hus i Steinkjer.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 09.11.2019

I år gjennomfører Fylkesmannen i Trøndelag to statsborgerseremonier, en på Steinkjer og en i Trondheim. I helga var det nye statsborgere i den nordlige delen av Trøndelag som ble markert.


Seremonien for nye statsborgere markerer overgangen til norsk statsborgerskap. Markeringen gir våre nye statsborgere anledning til offentlig å vise sin tilknytning til Norge. Samtidig gir seremonien lokal- og storsamfunnet anledning til å ønske nye statsborgere velkommen.

Det var fylkesmann Frank Jenssen som ledet seremonien som ble arrangert lørdag 9. november.

Denne gangen var det nye statsborgere tilhørende kommunene Frosta, Inderøy, Levanger, Namsos, Nærøy, Overhalla, Steinkjer, Stjørdal og Verdal som var tilstede.

Tale for dagen

For 18 år siden kom Aisha Bigset (30), opprinnelig fra Burundi, til Norge. Hun kom til Norge som flyktning via en flyktningeleir i Tanzania. I dag hadde hun gleden av å holde tale til de nye statsborgerne.

 

Under seremonien avgir de nye statsborgere et troskapsløfte, som lyder slik:
«Som norsk statsborger lover jeg troskap til mitt land Norge og det norske samfunnet, og jeg støtter demokratiet og menneskerettighetene og vil respektere landets lover.»