Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Apostillestempel på dokumenter

For at et norsk dokument skal være gyldig i utlandet, må det ha et apostillestempel. Apostillestempelet bekrefter ikke at innholdet i dokumentet er riktig, men det bekrefter at signaturen til notarius publicus er ekte. Dette kalles legalisering. Det er Statsforvalteren som legaliserer dokumenter for bruk i utlandet, det vil si for dokumenter som skal brukes i de landene som har tiltrådt apostillekonvensjonen.

Før et dokument kan få apostillestempel, må det først være notarialbekreftet, det vil si signert av en notarius publicus (embetsmann som står for visse offentlige, rettslige handlinger), og stemplet med institusjonens embetsstempel (ofte et løvestempel). Det er viktig at navn og tittel er skrevet tydelig, enten med trykte bokstaver eller blokkbokstaver under signaturen. 

Dokumenter utferdiget eller bekreftet av statsautoriserte translatører, må notarialbekreftes. Det samme gjelder dokumenter utstedt av andre private yrkesutøvere med autoriasjon fra det offentlige, for eksempel advokater, helsepersonell og revisorer. 

Utenriksdepartementet (UD) har en oppdatert liste over landene som har tiltrådt apostillekonvensjonen. UD har også informasjon om dokumenter som skal brukes i land som ikke har tiltrådt apostillekonvensjonen. Dokumenter som skal brukes i Norden, trenger ikke apostillestempel. Her holder det med en notarialbekreftelse.

Åpningstider

Vær oppmerksom på at kontoret til Statsforvalteren på grunn av koronaviruset kan ha begrensede resepsjonstjenester og publikumskontakt. Følg med på nettsiden for endringer i åpningstiden. Vi ber besøkende holde avstand og forholde seg til gjeldende smittevernregler. Du kan også velge å sende dokumentene til oss.

Vis mer

Apostillestempel får du i alle våre hovedekspedisjoner.

Åpningstider for innlevering av dokumenter til apostillering:

Sommer
(15.mai-14.sept)  kl. 0800 – 1430 

Vinter
(15.sept-14.mai) kl. 0800 - 1515    

Dokumenter levert etter denne tiden må hentes neste dag.

 

Har du spørsmål vedrørende apostillering, ta gjerne kontakt:

Statens hus, Strandveien 38, Steinkjer (Se kart)  - Telefon 74163941
Statens hus, Prinsens gt. 1, Trondheim (Se kart) - Telefon 73199006