Folk og samfunn

Som innbygger vil du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjoner. På noen områder er Fylkesmannen den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


06.03.2019

Videreutdanning innen Norsk som andrespråk

Studieåret 19/20 tilbyr Nord universitet en samlingsbasert videreutdanning innen Norsk som andrespråk 2 (15 studiepoeng) ved studiested Levanger.

03.11.2018

Samlet til statsborgerseremoni

Rundt 25 nye norske statsborgere ble i helgen ønsket velkommen i en høytidelig seremoni på Statens hus i Steinkjer.

23.04.2018

Statsborgerseremoni 2018

Fylkesmannen i Trøndelag har gleden av å invitere nye norske statsborgere fra den sørlige delen av fylket, til statsborgerseremoni i Øysteinsalen i Erkebispegården i Trondheim lørdag 26. mai 2018 fra kl 1200 – kl 1600

11.01.2018

94 søknader om askespredning i 2017

I fjor behandlet Fylkesmannen totalt 94 søknader om tillatelse til askespredning. Dette var en liten nedgang sammenlignet med året før.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel