Folk og samfunn

Som innbygger vil du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjoner. På noen områder er Fylkesmannen den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


09.11.2019

Statsborgerseremoni 2019

26 nye norske statsborgere deltok under lørdagens høytidelige statsborgerseremoni på Statens hus i Steinkjer.

24.10.2019

Havbruksfondet 2019

Det er Frøya kommune (13,4 mill.), Hitra kommune  (9,8 mill.) og Smøla kommune (8,8 mill.) som mottar mest penger fra Havbruksfondet i 2019. Kystkommunene i Trøndelag får nærmere 83 millioner kroner utbetalt av årets pott som er på 450 millioner kroner.

25.09.2019

Ambassadør for årets TV-aksjon

Aisha Bigset fra Beitstad i Trøndelag er ambassadør for årets TV-aksjon Care 2019. Beistad-kvinnen har satt i gang et viktig arbeid for å gi kvinner og jenter tilgang til bind. Det gjør at de kan fullføre skolegangen sin eller gå på arbeid.

21.08.2019

Ny frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2019

Fristen for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke løp ut 1. mars 2019, se punkt 1 i vedlagte rundskriv V-002/19B av 24. januar 2019. Den nye fristen for å kreve tilskudd eller levere korrigert oversikt er 13. september 2019.

06.03.2019

Videreutdanning innen Norsk som andrespråk

Studieåret 19/20 tilbyr Nord universitet en samlingsbasert videreutdanning innen Norsk som andrespråk 2 (15 studiepoeng) ved studiested Levanger.

03.11.2018

Samlet til statsborgerseremoni

Rundt 25 nye norske statsborgere ble i helgen ønsket velkommen i en høytidelig seremoni på Statens hus i Steinkjer.

23.04.2018

Statsborgerseremoni 2018

Fylkesmannen i Trøndelag har gleden av å invitere nye norske statsborgere fra den sørlige delen av fylket, til statsborgerseremoni i Øysteinsalen i Erkebispegården i Trondheim lørdag 26. mai 2018 fra kl 1200 – kl 1600

11.01.2018

94 søknader om askespredning i 2017

I fjor behandlet Fylkesmannen totalt 94 søknader om tillatelse til askespredning. Dette var en liten nedgang sammenlignet med året før.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel