Folk og samfunn

Som innbygger kan du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjoner. På noen områder er Fylkesmannen den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


22.09.2020

Kongeparet og Kronprinsen til Trondheim

Deres Majesteter Kongen, Dronningen og Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen deltar når Den norske kirke markerer ny preses, nytt kirkemøte og nytt kirkeråd med en festgudstjeneste i Nidarosdomen 11. oktober 2020.

09.09.2020

Opplæring for ansatte som jobber med Brukerstyrt personlig assistanse

Fylkesmannen i Trøndelag inviterer til kompetanseheving i ordningen Brukerstyrt personlig assistanse. Opplæringen blir digital og er fordelt på fire samlinger høsten 2020.

03.09.2020

TV-aksjonen går digitalt!

Mye har vært usikkert rundt hvilke arrangement som kan gjennomføres i høst. Men en ting er sikkert: Det blir TV-aksjon også i år, denne gang med digitale innsamlingsbøsser. Vil du bidra i årets TV-aksjon registrer deg på blimed.no. Pengene går til å bekjempe plast i havet.

21.08.2020

Åpnet ny barnehage i Lierne

Assisterende fylkesmann Øystein Johannessen åpnet torsdag den nye barnehagen i Lierne kommune. 16 millioner kroner har den kostet å bygge. 

21.07.2020

Midlertidig tilskudd til de sosiale tjenestene i Nav-kontoret for å håndtere konsekvenser av Covid-19

Arbeids- og velferdsdirektoratet har nå kunngjort det midlertidige tilskuddet til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.

17.07.2020

Tilskudd sårbare eldre

Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet i forbindelse med RNB 2020 – bevilgning til sårbare eldre

17.07.2020

Tilskudd sårbare eldre Aktivitetstilbud og besøksvert

Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet, skape aktivitet og sosialt fellesskap, samt etablere besøksvert for sykehjem og omsorgsboliger med heldøægns bemanning

08.06.2020

Sikrer lik praksis for unge med ruskontrakt

Fylkesmannen i Trøndelag har gitt midler som skal sikre barn og unge lik praksis når de får ruskontrakter. Arbeidet er et treårig rusprosjekt, som også skal bidra til et kompetanseløft for de som jobber med lokal og nasjonal ruspolitikk.

05.06.2020

Reisekarantene og jobbreiser

Fra 1. juni åpnet regjeringen opp for at jobbreisende kunne slippe karantenetiden ved hjemkomst eller på reise i Norge. Ordningen gjelder jobbreiser i Norden. Her er en presisering om hvilke regler som gjelder i den situasjonen.

29.05.2020

Tvangsbruk og liggedøgn halveres ved bruk av oppsøkende team ACT/FACT

Av: Kenneth Ledang, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Trøndelag

Flere nyheter Få nyhetsvarsel