Samisk språkuke 2020

Sametinget følger opp fjorårets suksess med samisk språkuke. Det ønsker også vi å markere! 

Trøndelag utgjør den største delen av det sørsamiske området som strekker seg fra Helgeland i nord og til Engerdal i sør. Sørsamisk som er et minoritetsspråk, også i samisk sammenheng, har kommet litt i skyggen av utviklingen sammenlignet med nordsamisk. Sørsamisk står oppført som alvorlig truet på Unescos liste over truede språk.

Skal fremme språket

Samisk språkuke er en felles dugnad for å synliggjøre og øke kunnskapen om de samiske språkene i hele samfunnet. Det er Sametinget som står bak initiativet. De har utfordret en rekke institusjoner, næringsliv, organisasjoner og andre til å synliggjøre samiske språk – og Fylkesmannen er med!

Nytt ord hver dag

I neste uke lanserer vi derfor «Daan biejjien baakoe» på Facebook, hvor du kan lære et nytt sørsamisk ord hver dag. Søk opp Fylkesmannen i Trøndelag på Facebook og følg med.

Rundt om i Trøndelag, og ellers i landet, blir det arrangert en rekke ulike tiltak. Sjekk ut https://giellavahkku.no/

 

Kontaktpersoner