Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Informasjon om åpning av barnehager og skoler


Fra mandag 20. april åpner landets barnehager, og i dag publiserte Utdanningsdirektoratet "Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020" som skal gi råd og støtte til barnehager i drift under koronautrbuddet.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 15.04.2020

Nødvendige smitteverntiltak skal være på plass ved gjenåpningen

Fra 20. åpril åpner barnehagene opp, og den 27. april åpner skolene for elever på 1. – 4. trinn og SFO. Dette gjelder også for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole, og yrkesfagelever på VG2.

Det er viktig at både barn, foreldre og ansatte er trygge på at gjenåpningen skjer på en forsvarlig måte. Det er nå utarbeidet en konkret veileder for å unngå smitte i barnehagen. Denne skal sikre at de ansatte er trygge på hvordan de skal ivareta smittevernet i barnehagen. Det vil komme en tilsvarende veileder for skole mandag 20. april.

Det er et mål for regjeringen at alle elever skal få komme tilbake til skolen før sommeren, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 7. april.

Les pressemeldinga fra Kunnskapsdepartementet datert 7. april 2020.

Innholdet i veilederen til barnehagene

Veilederen inneholder både informasjon om viruset, sykdommen og utbruddet, barns rolle i utbruddet, og informasjon til foreldre.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal ikke være i barnehagen
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Videre innholder smittevernveilederen blant annet informasjon om:

 • når barn, foresatte og ansatte skal og ikke skal møte i barnehagen
 • hva som skal gjøres om det oppstår sykdom i barnehagen
 • god hånd- og hostehygiene
 • gjennomføring av bleieskift
 • godt renhold
 • kontaktreduserende tiltak - som små, faste grupper blant barna med faste ansatte for hver gruppe, og forslag til hvordan slike grupper kan organiseres på små- og storbarnsavdelinger
 • økt bruk av uteaktiviteter
 • bespisning
 • barn og ansatte det må tas spesielt hensyn til

Veilederen inneholder også sjekklister for smittevern, som gjelder:

 • barnehageeiers overordnete ansvar
 • hygienetiltak
 • tiltak for redusert kontakt mellom personer
 • tiltak for renhold
 • tiltak for ansatte

Barn i risikogrupper

Norsk barnelegeforening mener at de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og skole. Veilederen inneholder informasjon om hvilke barn og unge med kroniske sykdommer som kan møte i barnehage og skole som vanlig.

Veilederen inneholder også en liste over barn og unge som har kroniske sykdommer, men hvor det individuelt kan vurderes om det er grunnlag for at barnet skal holdes hjemme. Denne vurderingen gjøres i samråd mellom barnets foresatte og behandlende lege.  

Gjeninnføring av foreldrebetaling for barn i barnehage og SFO

Når barnehagene og SFO gradvis åpner igjen, blir det foreldrebetaling som vanlig. Foreldre skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass. Barn som allerede har et tilbud i barnehagen eller i SFO, skal betale fra 14. april.

Kritiske og viktige samfunnsfunksjoner

Personell i virksomheter med kritiske og viktige samfunnsfunksjoner kan få tilbud om barnehage- og skoleplass. Ansatte i barnehager og ansatte på 1. – 4. trinn i skolen er fra 13. april 2020 regnet som viktig personell i håndteringen av koronakrisen. Barn av ansatte i barnehage eller ansatte på 1. – 4. trinn kan derfor også få tilbud om plass.

Det er nå tilstrekkelig at én av de foresatte arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud. Der barnet ikke bor sammen med begge foreldrene/foresatte, men der den ene er i samfunnskritisk funksjon, kan det også bli gitt tilbud om plass.

Les mer om dette på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.