Nettkurs om barnehage-, skolemiljø og mobbing - fleksibel oppstart etter 1. mars 2020

Nettkurset skal bidra til å øke kompetansen knyttet til barnehagemiljø og skolemiljø. 1. Mars 2020 kommer versjon 3, hvor det nå er anledning til å begynne kurset når det måtte passe hver enkelt barnehage og skole.  

 

Kurset er organisert på følgende måte:

  • Forarbeid for ledelse, tillitsvalgte og eier/myndighet (varighet 2 mnd)
  • Semester A: Følge med, undersøke og analysere
  • Semester B: Håndtere krenkelser
  • Semester C: Fremme inkluderende miljø og forebygge krenkelser

Nettkurset har en klar struktur med video, tekst og oppgaver elementer, men ledelsen har også et stort handlingsrom til å tilpasse kursprosessen til sin egen organisasjon.

Alle starter med semester A. Deretter velger man rekkefølgen på semester B eller C selv.

For ytterligere informasjon, se lenken til høyre.