Lahkoe biejjine! Gratulerer med dagen!

Trööndelagen Fylhkenålma sijhtebe gaajhkesidie læhoestidh! Vi hos Fylkesmannen i Trøndelag hilser alle på samefolkets dag!

Dagen markeres rundt om i Trøndelag. Vi benytter derfor anledningen til å informere om noen arrangementer.

https://sverresborg.no/samisk-nsajonaldag-6-februar-2018

https://www.snasa.kommune.no/nyheter/saemiej-aalmegebiejjie-samefolkets-dag.6833.aspx

https://roros.kommune.no/aktuelt/samefolkets-dag-6-februar/

For Raarvihken tïelte/Røyrvik kommune se vedlagte program.

2019 er FN-året for urfolksspråk


FNs generalforsamling har vedtatt at gjennom året 2019 skal urfolksspråk få spesiell oppmerksomhet. Det er en flott anledning for alle til å gjøre de samiske språkene mer synlig.
Språkene er viktige for urfolks historie, kulturarv og identitiet. Den arktiske regionen har oppnevnt sametingspresident Aili Keskitalo som sin representant i UNESCOs styringsgruppe for språkåret.

Les mer om FN-året for urfolksspråk (Árran)

Her er lenker til diverse læremateriell for barnehager og skoler:

http://prod.ovttas.no/0602

http://filmrommet.no/film/filmlistsfull.aspx?list=49

https://www.youtube.com/watch?v=rh4izdWP3XE

Kontaktpersoner