Tilskudd for svømming i barnehager

Barnehager, frivillige organisasjoner og kommuner som ønsker å drive svømmeopplæring av barn i barnehage kan nå søke Fylkesmannen om tilskudd.

Tilskuddsmottakere er kommuner og frivillige organisasjoner.

Målgruppe er barn i kommunale og private barnehager i alderen 4-6 år.

Fylkesmannen i Trøndelag lyser med dette ut tilskuddsmidler til svømmeopplæring i barnehage. Fylkesmannen har fått tildelt 4 701 600 ,- for året 2018.

Satsen pr. barn er 1 800,-.

Fylkesmannen i Trøndelag kan tildele tilskudd til 2 612 barn i fylket.

 

Søknadsfristen er 28.februar 2018