Dronning Sonjas skolepris

Dronning Sonja besøker selv skolene og deler ut prisen. Her fra fjorårets vinner Firda vidaregåande skule i Sogn og Fjordane.
Dronning Sonja besøker selv skolene og deler ut prisen. Her fra fjorårets vinner Firda vidaregåande skule i Sogn og Fjordane. (Foto: Sven Gj. Gjeruldsen)

Fylkesmannen i Trøndelag har nominert to skoler fra Trøndelag til Dronning Sonjas skolepris 2018. Prisen deles ut årlig til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. 

Skolen som vinner prisen får 250 000 kroner, et kunstverk utformet av Dronningen og et diplom. Det var Hennes Majestet Dronning Sonja som selv tok initiativ til denne skoleprisen for inkludering og likeverd i 2005. Prisen ble første gang delt ut i 2006. Utdanningsdirektoratet har gitt Fylkesmennene i oppdrag å nominere én eller to kandidater fra sine fylker. I Trøndelag har Fylkesmannen valgt å fremme to kandidater.

De nominerte er:

Verdal videregående skole og Oppdal videregående skole.

Fylkesmannen mener begge skolene har arbeidet godt med å avdekke felles utfordringer og fremme felles tiltak og strategier for bedre oppfølging av utsatte barn og unge. Det overordnende målet for det såkalte 0-24 samarbeidet er at færre faller utenfor ved at flere gjennomfører videregående opplæring og kommer i arbeid – og derved klarer seg selv som voksne.
I sin oversendelse til Utdanningsdirektoratet slår Fylkesmannen fast at begge skolene oppfyller prisens kriterier. Videre skriver Fylkesmannen at begge skolene er meget gode kandidater.

Kriterier for prisen

Dronning Sonjas skolepris skal hvert år tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering.

• Skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø.
• Skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli   verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.
• Skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom - og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Likeverd betyr at alle elever skal få oppleve at de møtes på en likestilt og verdig måte. Inkludering som er et videre begrep enn integrering, betyr at alle skal oppleve at de er anerkjente deltakere i skolefellesskapet.

Juryen bestemmer

Nå er det opp til en nasjonal jury å ta stilling til hvilken skole som skal tildeles prisen. Juryen får altså fremmer kandidater fra alle landets Fylkesmenn.

I juryen sitter:

• Inga Bostad, juryleder
• Gunn Marit Helgesen, KS
• Agathe Waage, Elevorganisasjonen
• Gunn Iren Müller, FUG
• Stig Johannessen, Skolelederforbundet
• Steffen Handal, Utdanningsforbundet
• Sara Marja Magga, Sametinget

Kontaktpersoner