Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Er du barn eller ungdom og ønsker å komme i kontakt med oss?


Vi som jobber med barnevern hos Fylkesmannen er tilgjengelig for alle barn og unge. Det er trygt å ta kontakt med oss. Her finner du mer informasjon om hva du kan si fra om, hva vi gjør med informasjonen, og hvem du kan kontakte.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 07.04.2020

Fylkesmannen sin oppgave er blant annet å følge med på at barnevernet følger lover og regler. Vi gir også råd og veiledning til de som tar kontakt med oss; barn, ungdom, besteforeldre, mammaer, pappaer, fosterforeldre, barneverntjenesten og barneverninstitusjoner.

Vi som jobber med barnevern hos Fylkesmannen i Trøndelag er opptatt av at DU skal kunne si fra og klage dersom du opplever at noe er ugreit, vanskelig eller utrygt. Dette gjelder uavhengig om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barneverninstitusjon. Det er du som kjenner din situasjon aller best. Det er derfor viktig at du blir hørt og kan si fra på en måte som oppleves som trygt for deg.

Du skal alltid kunne snakke med kontaktpersonen din i barnevernet. Noen ganger kan dette likevel være vanskelig, eller kanskje mener du at barnevernet gjør for lite, for mye eller gjør feil. Det kan også være at du ikke helt vet hvem du skal kontakte. Du skal ikke være redd for å kontakte oss. Hvis du kontakter oss, så blir vi enige om hva vi kan gjøre videre.

Eksempler på hva du kan si fra om eller klage på

 • Barnevernet hører ikke på meg / har ikke spurt meg hvordan jeg har det
 • Hjelpa / tiltakene som barnevernet setter inn hjelper ikke meg og/eller familien min
 • Jeg ønsker fortsatt kontakt og hjelp fra barnevernet nå som jeg fyller 18 år, men jeg vet ikke om jeg har rett på det eller kan få det
 • Jeg bor i fosterhjem men barnevernet er så sjelden på besøk og ingen spør meg hvordan jeg har det
 • Jeg bor på barneverninstitusjon og lurer på om det de gjør er lov, for eksempel:
  • de tar fra meg mobilen
  • de lar meg ikke gå ut for å besøke venner
  • de voksne holder meg, bruker tvang, eller stopper meg på en måte som gjør vondt
  • de gjør at jeg føler meg utrygg
 • Jeg bor hjemme og opplever vold og vanskjøtsel uten at noen gir meg hjelp

Hva gjør vi hvis du ringer eller sender sms til oss

Du kan trygt si fra til oss! Vi vil, sammen med deg, bli enig om hva vi skal gjøre videre for at situasjonen din skal bli bedre.

Sånn kommer du i kontakt med oss

Du kan kontakte Marita, Øyvind, Torbjørn eller Guri som jobber med barnevern hos Fylkesmannen.  Du kan nå oss på telefon mellom klokka 08.00 og 15.45 i ukedagene. Dersom vi ikke svarer, kan du legge igjen en beskjed eller sende en e-post. Du kan også sende SMS. Det kan du gjøre også utenfor arbeidstiden vår. Da vil vi ta kontakt med deg så snart vi er tilgjengelig.

Husk! Haster det, så kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge, som er 116 111. Det er trygt å ringe dit. Det er gratis å ringe og de har åpent hele døgnet, både helger og på helligdager.

Kontaktpersoner

Marita Ugseth, seksjonsleder: e-post, mobiltlf. 413 34 878, kontortlf. 73 19 93 44

Torbjørn Løvaas: e-post, mobiltlf. 917 08 585, kontortlf. 73 19 93 68

Øyvind Utvik: e-post, mobiltlf. 907 75 297, kontortlf. 73 19 92 38

Guri Woll Sigurdsen: e-post, mobiltlf. 991 56 948, kontortlf. 74 16 82 18