Barn og foreldre

Barn og ungdom skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår. Vi har flere lover som sikrer det offentlige innflytelse til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for dette, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


06.06.2018

Snakk om det! Konferanse om seksuell helse

Snakk om det! Hvordan snakke med barn og unge om seksualitet? Pornografi, sosiale medier og overgrep 

13.02.2018

Fant flere brudd

Fylkesmannen i Trøndelag har gjennomført tilsyn med Barne-, og ungdoms- og familieetatens (Bufetat) bistandsplikt til barnevernstjenestene. Tilsynet avdekker flere brudd på barnevernloven.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel