Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Barn og foreldre

Alle barn har rett på en trygg og god barndom og oppvekst. Familien er barnas viktigste kilde til læring, omsorg, trygghet og tillit. Samtidig har vi flere lover som sikrer at det offentlige også kan bidra til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


26.11.2020

Slik kan du hjelpe barn som er pårørende

Titusenvis av barn i Norge er pårørende til mennesker med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller annen alvorlig sykdom. Disse barna har lovmessig krav på å få informasjon og nødvendig oppfølging. Det nyreviderte verktøyet Barnespor er laget for helsepersonell, ansatte i NAV og andre voksentjenester, samt personell i barnehager og skoler.


19.11.2020

Antall bekymringsmeldinger øker kraftig

Barnevernet i Trøndelag mottar langt flere bekymringsmeldinger i år, sammenlignet med i fjor. Antall meldinger er økt med 35 prosent og antall meldinger med alvorlig innhold øker kraftig.


23.10.2020

Hvordan ivareta smittevern og mattrygghet i måltid i skolen

I høst arrangerer Fylkesmannen i Trøndelag en møteserie med tema skolemåltid. I siste samlingen var tema hvordan vi kan opprettholde mattrygghet i måltid på skolen. 


09.09.2020

Ny kunnskap om skolemåltid

Fylkesmannen i Trøndelag har siden 2018 jobbet aktivt med å finne løsninger for å innføre skolemåltider i trøndelagsskolene. Nå foreligger det en fersk evaluering og ny kunnskap om skolemåltidet, og hva hva det betyr for elevenes skolehverdag. 


09.09.2020

Matpakke, smørelunsj eller varmlunsj?

Elevenes vaner og oppfatninger om skolemåltidene - resultat fra evaluering av skolemåltid ved Verdalsøra ungdomsskole i Trøndelag.


17.06.2020

Matglede og skolemåltid i Trøndelag

Prosjektkommunene som jobber for å finne bærekraftige løsninger å innføre skolemåltider var samlet torsdag 18. juni. Selv om koronautbruddet har ført til endringer i skolen, jobbes det fortsatt godt for å få til skolemåltid for alle.


08.06.2020

Sikrer lik praksis for unge med ruskontrakt

Fylkesmannen i Trøndelag har gitt midler som skal sikre barn og unge lik praksis når de får ruskontrakter. Arbeidet er et treårig rusprosjekt, som også skal bidra til et kompetanseløft for de som jobber med lokal og nasjonal ruspolitikk.


05.06.2020

Ny rapport med viktige råd til helsesykepleiere – vær snill

900 barn og unge fra hele Norge har blitt intervjuet for å forbedre møtet med helsesykepleierne på skolen. Det klareste rådet er å være snille, og fortelle hva taushetsplikt innebærer.


03.06.2020

Ny nasjonal portal for bekymringsmelding til barnevernet

DigiBarnevern ble startet i 2016 for å øke barnevernets evne til å gi god og effektiv hjelp til barn og unge som trenger det. Nå vil alle kommuner i Trøndelag kunne benytte seg av DigiBarnverns utviklede Nasjonal portal for bekymringsmelding.


28.05.2020

Workshop mat og matglede i Trøndelag

Initiativet «Matglede for barn og unge – i Trøndelag, Matriket Midt» tar sikte på å utvikle en bærekraftig modell for skolemåltid ved barne- og ungdomsskoler i Trøndelag.

Publisert 23.05.2018


Flere nyheter Få nyhetsvarsel