Kontroll av landbruksforvaltningen i Lyngen kommune

Forvaltningskontroll av landbruksforvaltningen i Lyngen kommune.

Det ble sett nærmere på følgende ordninger:

  • Produksjonstilskudd - Tilskudd til husdyr
  • Produksjonstilskudd - Areal- og kulturlandskapstilskudd
  • Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. (dokumentkontroll i forkant)
  • Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
  • Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
  • Tilskudd til drenering
  • Jord- og konsesjonslov
Dato:
4. juni 09:00 - 16:00
Sted:
Lyngen kommune
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen, Fylkesmannen i Troms
Målgruppe:
Landbruksforvaltningen i Lyngen kommune

Kontaktpersoner