Forvaltningskontroll Tranøy kommune - landbruk

Følgende ordninger ble kontrollert:

  • Produksjonstilskudd – Areal- og kulturlandskapstilskudd
  • Produksjonstilskudd – Tilskudd til husdyr
  • Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
  • Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Dato:
8. juni
Sted:
Tranøy kommune
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms
Målgruppe:
Landbruksforvaltningen i Tranøy kommune