Forvaltningskontroll Ibestad - Landbruk

Det ble sett nermere på følgende ordninger:

  • Produksjonstilskudd – Areal- og kulturlandskapstilskudd
  • Produksjonstilskudd – Tilskudd til husdyr
  • Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
  • Ajourhold av gårdskart

 

Dato:
21. juni 10:00 - 16:00
Sted:
Ibestad kommune
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms
Målgruppe:
Ibestad kommune - landbruksforvaltningen