Tilsyn/kontroll

I listen under finner dere kommende tilsyn. Denne oversikten inkluderer ikke uanmeldte tilsyn.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
oktober 2018
15. okt - 17. okt 42 Fylkesmannen i Troms Kommunale tjenester: Psykisk lidelse og rus Kvæfjord kommune
18. okt 42 Plan- reindrift- og samfunnssikkerhetsavdelingen Lavangen - tilsyn med kommunal beredskapsplikt Lavangen
19. okt 42 Plan- reindrift- og samfunnssikkerhetsavdelingen Berg - tilsyn med kommunal beredskapsplikt Berg
november 2018
15. nov 46 Fylkesmannen i Troms Tilsyn med Helse Nord RHF Bodø
29. nov - 30. nov 48 Oppvekst og utdanningsavdelingen Tromsø kommune - barnehage Tromsø kommune
Dato Arrangement
oktober 2018
15. okt - 17. okt Kommunale tjenester: Psykisk lidelse og rus
18. okt Lavangen - tilsyn med kommunal beredskapsplikt
19. okt Berg - tilsyn med kommunal beredskapsplikt
november 2018
15. nov Tilsyn med Helse Nord RHF
29. nov - 30. nov Tromsø kommune - barnehage