Utlysning av prosjektskjønnsmidler til fornying og innovasjon i 2018

Fylkesmannen ønsker å stimulere til utvikling i kommunene og har i 2018 holdt av inntil 4,6 mill. kr. til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene. Søknadsfrist er satt til 1. mars 2018.

 Fylkesmannen har mulighet til å gi en del av skjønnsrammen som støtte til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene. Formålet med prosjektmidlene er å gi kommunene støtte til å prøve ut nye løsninger på sine utfordringer. Midlene skal fungere som risikoavlastning for kommunene for å kunne jobbe med fornying og innovasjon.

Fylkesmannens satsningsområder i 2018

  • Digitalisering og velferdsteknologi
  • Akuttberedskap i barnevernet
  • Totalforsvar

Fylkesmannen vil prioritere søknader der flere kommuner går sammen om å utvikle felles prosjekter innenfor satsingsområdene.

Alle søknader må leveres i søknadsdatabasen ISORD innen 1. mars 2018.

Fullstendig utlysning, retningslinjer fra KMD og lenke til brukerdokumentasjon for ISORD, finnes til høyre på denne siden.

Søknadsfrist:
01.03.2018 23:00:00
Målgruppe:
Kommuner i Troms
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms
Hvem kan søke:
Kommuner i Troms
Rapporteringsfrist:
01.02.2019 00:00:00

Kontaktpersoner