Kunngjøring 2018: Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret

Arbeids- og velferdsdirektoratet har lyst ut sitt tilskudd til utvikling av de sosiale tjenester i NAV-kontor.

Lenke til søknadsskjema og mer informasjon finner dere på www.nav.no, følg lenke under:

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/Tilskudd+gjennom+NAV/Tilskudd+til+kommuner+og+NAV-kontor

 

Tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig og til arbeid mot barnefattigdom

Arbeids- og velferdsdirektoratet har også lyst ut sitt tilskudd for 2018 til oppfølgingstjenester i bolig og til arbeid mot barnefattigdom, med søknadsfrist 1. februar 2018. Det er bare de tiltakene som allerede er inne i tilskuddsordningen, og som ikke har brukt opp tilskuddsperioden, som kan søke på disse to tilskuddsordningene. Søknadsskjema og mer informasjon finner dere på www.nav.no, se lenken over.

Søknadsfrist:
01.02.2018 00:00:00
Målgruppe:
Kommunene v/ NAV-kontor
Ansvarlig:
Arbeids- og velferdsdirektoratet/ Fylkesmannen
Hvem kan søke:
NAV-kontor

Kontaktpersoner