Tilskudd til svømmeopplæring/vanntilvenning for barn i barnehager 2018

Tilskudd til å gjennomføre tiltak for å gi barn i alderen 4-6 år i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring, slik at barna får bedre svømmeferdigheter og blir trygge i vann.

Søknadsfrist:
10.03.2018 23:59:00
Målgruppe:
Barn i barnehager i alderen 4-6 år
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager

Dokumenter