Midler til svømmeopplæring for nyankomne elever 2018

Vi skal dele ut 400 000 kroner til kommunene i Troms for å stimulere til ekstra innsats for nyankomne minoritetsspråklige elevers svømmeferdigheter.

Utdanningsdirektoratet har gitt Fylkesmannen i Troms oppdraget med å fordele pengene. For mer informasjon se utlysningsbrev under dokumenter til høyre.

Søknadsfrist:
07.05.2018 23:59:00
Målgruppe:
Kommunene i Troms: Nyankomne minoritetsspråklige elever
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommunene
Rapporteringsfrist:
31.12.2018 23:59:00

Kontaktpersoner