Stimuleringstilskudd til kommunal veterinærtjeneste

Stimuleringstilskuddet skal brukes til å sikre god veterinærdekning i hele fylket. Fylkesmannen har ca 1,7 mill kr til fordeling i Troms. Tilskuddet gis til kommuner som er ansvarlig for veterinærdekning.

Søknadsfrist:
15.03.2018 00:00:00
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Fylkesmannen i troms
Hvem kan søke:
Kommuner som er ansvarlig for veterinærvakt i Troms
Rapporteringsfrist:
15.03.2018 00:00:00